Cykl przebaczenia

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Ewangelia Łukasza 11,4

Kto najpierw przebacza komu?

  • Z jednej strony, Jezus mówi: „Odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu”. Ewangelia Łukasza 11,4
  • Z drugiej strony, Paweł mówi: „Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy”. Kolosan 3,13

Gdy Jezus uczy nas modlić się, żeby Bóg nam przebaczył, „ albowiem i my odpuszczamy”, nie mówi On, że pierwszy krok w przebaczeniu należał do nas. Wygląda to raczej tak: Bóg przebaczył nam, gdy uwierzyliśmy w Chrystusa (Dzieje Apostolskie 10,43). Następnie, w wyniku tego radosnego, wdzięcznego i pełnego nadziei doświadczenia przebaczenia oferujemy przebaczenie innym.

Ten przebaczający duch wskazuje na to, że nam też przebaczono. To znaczy, nasze przebaczanie innym pokazuje, że mamy wiarę; jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem; zamieszkuje nas łaskawy, uczący nas pokory Duch Święty.

Lecz nadal grzeszymy (1 Jana 1,8, 10). Dalej więc zwracamy się do Boga po nowe zastosowania dzieła Chrystusa w naszym imieniu – nowe zastosowania przebaczenia. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić , jeśli skrywamy w sobie pamiętliwego ducha. (Pamiętasz przypowieść o pamiętliwym słudze z Ewangelii Mateusza 18,23-35? Odmówił przebaczenia swojemu współsłudze, który był mu winien dziesięć talentów, chociaż domagał się przebaczenia dziesięciu milionów. Swoim pamiętliwym duchem pokazał, że miłosierdzie króla nie zmieniło go).

Jezus chroni nas przed taką głupotą, ucząc nas modlić się: „Odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu” (Ewangelia Łukasza 11,4). Dlatego Jezus mówi, że prosimy o przebaczenie, ponieważ my przebaczamy. Jest to jak mówienie: „Ojcze, okazuj mi nadal miłosierdzie nabyte przez Chrystusa, ponieważ przez to miłosierdzie zostało mi przebaczone, a ja porzucam zemstę i okazuję innym to, co Ty okazałeś mnie”.

Obyś dziś na nowo poznał Boże przebaczenie i niech ta łaska przepełni twoje serce przebaczeniem dla innych. I niech to słodkie doświadczenie łaski w twoim życiu obdarzy cię dodatkowym zapewnieniem, że gdy przyjdziesz do Boga, aby doświadczyć nowego, kupionego krwią przebaczenia, będziesz wiedział, że On widzi cię jako swoje dziecko, któremu przebaczono, i które przebacza.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.