Co uświęca nasze ofiary

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Następnie pomaże kapłan krwią rogi ołtarza wonnego kadzenia, który stoi przed Panem.

3 M 4,7a

Ołtarz kadzenia jest miejscem, na którym święci składają swoje modlitwy i uwielbienie. Wspaniale jest wiedzieć o tym, że został pokropiony krwią wielkiej Ofiary. To właśnie sprawia, że całe nasze uwielbienie jest przyjmowane przez Jahwe – On widzi krew własnego Syna i dlatego przyjmuje nasz hołd.

Dobrze jest, kiedy kierujemy wzrok na krew tej jedynej ofiary za grzech. Grzech miesza się nawet z naszymi świętymi sprawami i nasz najszczerszy żal, najgorętsza wiara, modlitwa czy dziękczynienie nie mogłyby zostać przyjęte przez Boga, gdyby nie zasługa tej zastępczej ofiary. Wielu szydzi z tej krwi, lecz dla nas jest ona źródłem pociechy i nadziei. To, co jest na rogach ołtarza, ma się rzucać w oczy, kiedy zbliżamy się do Boga. Krew dodaje mocy modlitwie i dlatego znajduje się w tym właśnie miejscu. Jest przed Panem, więc powinna być także przed nami. Jest na ołtarzu, zanim przyniesiemy kadzidło, by uświęcić nasze ofiary i dary. Chodźmy i módlmy się z ufnością – ofiara została złożona, więc wina została przebłagana, krew jest poza zasłoną, a modlitwy wierzących są miłą wonnością dla Pana.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.