Co można uznać za sukces w służbie w kościele? Jak go zmierzyć?

Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ odgrywają tu rolę rywalizujące ze sobą kryteria.

  1. Mierzenie tego, co nadziemskie? Nadziemskie owoce nie zawsze mogą być mierzalne.
  2. Sukces równa się wierności. Jednym z naszych najważniejszych kryteriów sukcesu powinna być wierność w głoszeniu Słowa Bożego i prowadzenie własnego życia zgodnie ze Słowem.
  3. Więcej niż frekwencja. Ilość ludzi przychodzących do zboru nie jest jedynym elementem, który powinien być wzięty pod uwagę. Ważne jest również jak bardzo członkowie kościoła wzrastają duchowo w wierze, jak wielu przywódców zostaje powołanych, ilu członków udaje się na pole misyjne, i tak dalej. Tego rodzaju czynniki są znacznie bogatsze i bardziej złożone. Są też często lepszym wskaźnikiem wierności i sukcesu czyjejś służby. 
  4. Sukces nie zawsze jest widoczny. Wierna i „udana” służba niekoniecznie wyda oczywisty i natychmiastowy owoc. Adoniram Judson nie zobaczył ani jednego nawróconego przez siedem lat. Co więcej, pierwsze odpowiedzi na służbę mogą okazać się zwodnicze po czasie (Mat. 13:1-23). Ile “owoców” ujrzał prorok Jeremiasz?
  5. Jednak widzialny owoc powinien być wzięty pod uwagę. Różnych ludzi Bóg obdarza różnymi darami. Jest całkowicie możliwe, że ktoś będzie wiernie służył w obszarze, w którym nie jest obdarowany. W takim przypadku, owoc pracy będzie mało widoczny, co powinno być wzięte pod uwagę podczas ustalania planów długoterminowych i udzielanego wsparcia dla danej osoby. Nie wszyscy chrześcijanie powinni prosić zbory o odłożenie części dochodów na ich pełnoetatową służbę. Widzialny owoc jest jednym z elementów, który powinien być wzięty pod uwagę.
  6. Co jest ostateczną miarą? Sukces w służbie przede wszystkim oznacza wierność, ale próba pokornej i ostrożnej oceny owoców czyjeś służby powinna odgrywać pomocniczą rolę w ocenie sukcesu w służbie.

Wykorzystano za zgodą 9Marks i Wierni Słowu.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.