Co jest nowego w Nowym Przymierzu?

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

Księga Jeremiasza 31:33

Jezus burzy wszelkie rozdzielenie pomiędzy przykazaniami i miłością.

Mówi On: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie (…). Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec” (Ewangelia Jana 14:15, 21). „Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego” (Ewangelia Jana 15,10).

Myślenie o przykazaniach i posłuszeństwie nie przeszkodziło Jezusowi cieszyć się miłością swego Ojca. I oczekuje On, że nasze myślenie o Nim jako tym, który nakazuje, również nie zagrozi naszej relacji miłości z Nim.

Jest kluczowym, aby to zrozumieć, ponieważ relacja Nowego Przymierza, którą mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, nie jest przymierzem bez przykazań. Podstawową różnicą pomiędzy Starym Przymierzem Boga w prawie Mojżeszowym i Nowym Przymierzem Boga w Chrystusie nie jest to, że jedno miało przykazania, a drugie nie.

Najważniejszymi różnicami jest to, że (1) Mesjasz, Jezus, przyszedł i przelał krew Nowego Przymierza (Ewangelia Mateusza 26,28; Hebrajczyków 10,29), dzięki czemu odtąd jest On Pośrednikiem Nowego Przymierza, tak że cała zbawcza, zachowująca Przymierze wiara jest świadomą wiarą w Niego; (2) zatem Stare Przymierze stało się „przedawnione” (Hebrajczyków 8,13) i nie panuje nad Bożym ludem Nowego Przymierza (2 Koryntian 3,7-18; Rzymian 7:4, 6; Galacjan 3,19); a (3) obiecane nowe serce i uzdalniająca moc Ducha Świętego zostały udzielone przez wiarę.

W Starym Przymierzu łaskawa, uzdalniająca do posłuszeństwa Bogu moc nie była wylana w takiej pełni, jak to jest od czasu Jezusa. „Aż do dnia dzisiejszego nie dał wam Pan serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały” (Księga Powtórzonego Prawa 29,3). Nowością Nowego Przymierza nie jest brak przykazań, ale to, że Boża obietnica stała się rzeczywistością! „Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu” (Księga Jeremiasza 31,33). „Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań” (Księga Ezechiela 36,27).

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.