Chrześcijańskie spojrzenie na islam

Link do materiału w serwisie YouTube: dodaj komentarz, prześlij dalej

Transkrypcja wideo

Jeśli chcesz, aby twoja służba była mała – bądź reformowany, mów o katolicyzmie i o islamie. To powinno zadziałać. To sprawi, że będziesz niepopularny i z pewnością jest to coś, co robimy już od jakiegoś czasu. Za moją pierwszą debatę na temat islamu, uznaję debatę z 2006 roku z Shabbirem Ali. Debatowałem z muzułmaninem, Hamzą Abdul Malikiem w roku 1999, ale tylko broniłem wtedy doktrynę Trójcy. Nie zacząłem jeszcze w tamtym czasie studiować islamu. I nawet gdy zacząłem debatować z muzułmanami, to minęło kilka lat zanim podjąłem debatę, w której temat odnosił się konkretnie do islamu. Innymi słowy, wcześniej debatowałem w obronie doktryn.

Jako młody człowiek, doszedłem do przekonania – gdy zacząłem studiować mormonizm, była to pierwsza religia, którą studiowałem, nie licząc mojej własnej – doszedłem do przekonania, że jeśli chcesz uwielbić Chrystusa, który nazwał siebie Drogą, Prawdą i Życiem, to musisz być bardzo autentyczny w prezentowaniu zdania innych osób. Tak więc kiedy zacząłem studiować mormonizm, to przeczytałem wszystkie chrześcijańskie książki na temat mormonizmu, ale potem zdałem sobie sprawę, że muszę przeczytać książki mormonów, abym zrozumiał tę religię. Zacząłem więc kupować najlepszą literaturę, jaką mogłem, z perspektywy mormonizmu, aby mieć wiedzę “z pierwszej ręki” na temat tego, w co wierzą.

Tak więc przez wiele lat… wiecie, nie nazywam siebie ekspertem z zakresu islamu, jestem studentem islamu. Jest wiele rzeczy, które można poznać. Obawiam się każdego, kto myśli, że już to wszystko zrozumiał, ponieważ w rzeczywistości tak nie jest. Gdy zaczęliśmy to dzieło w 2006 roku, to nie znałem wielu muzułmanów, gdy po raz pierwszy spotkałem Shabbira Ali. I dzięki Bogu, poprzez lata zaczęliśmy organizować te debaty, nie tylko w USA, ale również na całym świecie. Odbyłem wiele debat w Londynie, debatowałem w londyńskim meczecie, debatowałem w meczecie Abu Bakr w Afryce Południowej, w meczecie Juma w Durban, który przez wiele lat był największym meczetem na południowej półkuli. Był to meczet Ahmeda Deedata, jeśli go znacie.

W tym czasie zacząłem poznawać muzułmanów. Pozwólcie, że zacznę od tego, jak dotarliśmy do muzułmanów – dzieląc się wielkim słowem zachęty dla moich współwierzących. Wierzę, że jednym z powodów, dla którego nasze wspólnoty mają bardzo mało głębszych interakcji. Wierzę, że powodem, dla którego ewangelikalizm jako całość ma stosunkowo małe oddziaływanie, jest to, że my jako chrześcijanie, boimy się. Mamy strach w naszych sercach, częściowo jest to strach z powodu tego, co widzimy w telewizji, strach z powodu przemocy, dżihadu, czymkolwiek myślimy, że jest.

Ale istnieje też innego rodzaju strach. Jest to strach przed tym, że powiem albo uczynię coś, co obrazi kogoś, a ja nawet nie wiem co to jest, ponieważ nie wiem wystarczająco dużo o tym, w co wierzą muzułmanie, abym mógł rozmawiać z nimi w głębszy sposób. Boję się, że zadadzą mi pytania, na które nie będę w stanie odpowiedzieć. Boję się, boję się, boję się. I większość z nas wie, że kiedy mamy możliwość, aby świadczyć, to bardzo często istnieje ten jeden moment, gdy drzwi są otwarte. I jeśli zawahasz się, to drzwi się zamkną. I jeśli jesteśmy wypełnieni strachem w naszych sercach, to te drzwi często zostaną zamknięte. I myślę, że to dzieje się tak często i dlatego nie mamy tak wiele interakcji, które chcielibyśmy udawać, że mamy, albo które szczerze chcielibyśmy mieć z muzułmanami. Więc zwyczajnie muszę zadać nam pytanie: kiedy ostatni raz ktoś z nas modlił się: “Panie, daj mi miłość w sercu dla muzułmanów”.

Dlaczego w ogóle mielibyście modlić się tą modlitwą? Pozwólcie, że wam powiem. Jeśli mocno i w pełni wierzysz chrześcijańskiemu przesłaniu, to posiadasz najbardziej niezwykłą wiadomość na całym świecie: że Jezus, w którego wierzysz, nie jest Jezusem Koranu. Autor Koranu nie znał Jezusa, w którego wierzysz. I Jezus, w którego wierzysz jest wart życia dla Niego, umierania dla Niego, służenia Mu każdym oddechem, każdym biciem twojego serca. Jest On Królem królów i Panem panów. Jest wiecznym Synem Bożym, który stał się ciałem. Tak jak mówi Kolosan 1: “Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane”. Jest to niesamowity opis i Jezus, którego znasz, jest źródłem twojego pokoju z Bogiem.

Nie masz pokoju z Bogiem, ponieważ jesteś lepszy niż muzułmanie lub mormoni, czy ktokolwiek inny. Jeśli jesteś prawdziwym wierzącym, to zdajesz sobie sprawę, że twój pokój z Bogiem całkowicie opiera się na dziele kogoś innego w twoim imieniu. Że potrzebujesz doskonałej sprawiedliwości, aby stanąć w obecności Trójjedynego Boga, Świętego Boga, którego oczy mają wgląd do twojego serca, i który zna twoje motywacje odnośnie wszystkiego, co kiedykolwiek powiedziałeś i zrobiłeś. Przed Nim nie będzie żadnych wymówek. Więc potrzebujesz doskonałej sprawiedliwości. I gdzie jest to jedyne miejsce, aby ją otrzymać? W Jezusie. Ponieważ jedynie On nie tylko nie zgrzeszył, ale również doskonale wypełnił Boże prawo.

Jakie jest największe przykazanie? “Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej”. Nikt w tym pomieszczeniu nie uczynił tego doskonale. Nikt z nas. Więc jeśli to jest największe przykazanie i nikt z nas, nie zachował go do tej pory, to co dopiero przez całe nasze życie? Potrzebujesz sprawiedliwości, która jest daleko większa niż twoja. I w jaki sposób możesz ją otrzymać? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wielka wymiana. Moje grzechy przypisane Jemu. On umarł na krzyżu Golgoty w moje miejsce. Jego doskonała sprawiedliwość, zarówno pozytywna i negatywna. On bierze moje grzechy, jak również wypełnia Boże prawo. Ta doskonała sprawiedliwość jest przypisana mi przez wiarę. To dlatego jedynym miejscem, które będzie bezpieczne, gdy gniew Boga i sąd przyjdzie na ten świat, nie znajduje się obok Jezusa, nie jest za Jezusem, nie jest przed Jezusem. Gdzie ono jest? W Jezusie.

Jedną rzeczą jest wiedzieć o Nim, ale musisz być w Nim. Musisz być w Nim. Jeśli zgadzasz się ze wszystkim co właśnie powiedziałem, to jest to wiadomość, którą potrzebują usłyszeć muzułmanie. Ponieważ gdy Boży Duch Święty zaczyna działać w czyimś sercu, i ten człowiek zaczyna rozpoznawać swój własny grzeszny stan i świętość Boga, to rozpoznaje, że wszystko co robi, nigdy nie będzie wystarczające.

Pamiętacie historię Lutra? Jedynie 2 lata temu mieliśmy pięćsetną rocznicę. Wszyscy wiedzieli o Lutrze 2 lata temu. Już o tym zapomnieliśmy. Spędzał on aż do 6 godzin w konfesjonale, jako mnich. W co możesz się uwikłać w klasztorze, że nazbiera się aż 6 godzin wyznawania grzechów? Ale to się dzieje, gdy Boży Duch Święty daje przekonanie w sercu. Człowiek rozpoznaje nieczystość wszystkich swoich motywacji, nawet w czynieniu dobrych uczynków. Czuje się torturowany, a rzymskie sakramenty nie dają mu żadnego zaspokojenia. Nie dają mu pokoju, aż zdaje sobie sprawę, że nie zależy to od niego. Nie jestem źródłem swojej sprawiedliwości. Istnieje sprawiedliwość i pochodzi ona od Boga. A jedynym sposobem, w jaki muzułmanin może się nawrócić, jest ten sam sposób, w jaki nawróciłeś się ty i ja – a jest to przez Bożego Ducha Świętego, który czyni cud odnowienia w naszych sercach.

Tak więc masz wiadomość. Możesz być instrumentem, który wyjaśni tę piękną ewangelię ludziom, którzy potrzebują usłyszeć tę piękną ewangelię. Ponieważ ta ewangelia nie znajduje się w Koranie, nie znajduje się w hadisach. Autor tych ksiąg nie miał żadnego pojęcia czym jest chrześcijańska ewangelia. Ale ty możesz zostać użyty, aby ją przekazać. Tak więc moje pytanie brzmi: kiedy po raz ostatni modliłeś się do Boga: “Daj mi miłość w sercu do tych ludzi. Daj mi możliwość, abym mógł im to powiedzieć. Daj mi okazję, abym był tym, którego użyjesz, aby przekazać tę wiadomość do jednego z tych drogich ludzi. Zabierz strach z mojego serca, uczyń mnie instrumentem Twojego pokoju”.

Śpiewamy tę pieśń, ale czy naprawdę tak myślimy, czy to robimy? Oto jest pytanie. Jest naprawdę łatwo powiedzieć: “Cóż, chcę się w to zaangażować, ponieważ lubię bronić tego, co mówi Biblia”. Spójrz, dobrze jest bronić wiarę, ale ma to zawsze na celu uwielbienie Chrystusa, a Chrystus chce przyprowadzić do Siebie Swój lud.

Tak więc z jednej strony musimy być stanowczy i bezpośredni w obronie chrześcijańskiej prawdy. Musimy być rzetelni i szczerzy w naszym poznaniu odnośnie tego, czego naucza islam, i w naszej krytyce islamu. Ale nic z tego nie ma znaczenia, jeśli nie jest to połączone z prawdziwą, serdeczną, zrodzoną z Ducha miłością do ludzi, którym usługujesz.

Muzułmanin potrafi rozpoznać, gdy robisz to jedynie po to, aby walczyć. Dezorientujące dla nich jest, gdy spotykają kogoś, kto wie w co oni wierzą, czego naucza islam, nie idzie na kompromis i miłuje ich w tym samym czasie. Tego potrzebujemy. Tego chcemy.

2 lata temu wpadłem w spore kłopoty. Uczestniczyłem w dialogu, nie była to formalna debata. Dialog z muzułmańskim uczonym Yasirem Qadhi. Dowiedziałem się o dr Yasirze Qadhi od Shabbira Ali, z którym będę debatował za kilka tygodni w Atlancie w Georgii. I dr Qadhi wysłał mi swoich 16 płyt CD z serii “Światło i przewodnictwo”. I pochłonąłem je. Niektórzy z was wiedzą, że jestem zapalonym cyklistą. Przekonwertowałem je do formatu mp3 i wiele jeździłem na rowerze. I zacząłem pisać do dr Qadhi i zadawać mu pytania, a on był oszołomiony podczas dialogu, drugiego wieczoru w meczecie, gdzie był imamem w Memphis. Teraz jest w Dallas.

Powiedział on do zebranych ludzi, zarówno do chrześcijan jak i do muzułmanów: “Myślałem, że położy te CD gdzieś na swoim regale, i że nie usłyszę nic więcej. A zamiast tego zacząłem dostawać pytania od tego człowieka. Używa języka arabskiego i pyta mnie: co myślę o tym i o szirk, i o głównym i pomniejszym szirk i tak dalej”. I powiedział: “Nigdy nie spotkałem kogoś, kto tak bardzo interesował się rzetelnym zrozumieniem tego, w co wierzymy”. I uczyniłem duży błąd podczas tego dialogu w oczach niektórych chrześcijan. Otwarcie przyznałem: “Wiele nauczyłem się od dr Qadhi”.

O rety… W umysłach wielu chrześcijan jest to niewybaczalny grzech. Mówię poważnie. Jak śmiesz uczyć się od muzułmanina o islamie? Cóż, nie nauczę się o islamie od mormona! Ale jest wielu chrześcijan, którzy szczerze wierzą: Nie, nie, nie, nie możesz wierzyć ani jednemu słowu, które mówią. Nie słyszałeś o takijja? Zawsze można pójść na łatwiznę w taki sposób. Rzeczywistość jest taka, że nauczyłem się wiele od Yasira Qadhiego i od innych, którzy się z nim nie zgadzają. Ponieważ istnieje więcej różnych poglądów w islamie. Ale nauczyłem się wiele od niego i z tego powodu możemy prowadzić dialog.

I było wielu chrześcijan, którzy się bali. Bali się faktu, że okazałem szacunek muzułmaninowi. Jeśli macie tego rodzaju strach – proszę, módlcie się, aby Bóg usunął go z waszego serca. Jeśli nie potrafisz posłuchać o tym, w co wierzy ktoś inny, bez obawy, że automatycznie upadniesz w swojej wierze, to przede wszystkim nie powinieneś zbyt wiele ewangelizować. Nie jesteś na to gotowy.

Mieliśmy wspaniałą rozmowę, ponieważ szanowaliśmy siebie nawzajem. Dr Qadhi o tym wiedział i już pierwszej nocy to podkreśliłem. Podczas rozmowy zapytałem: co jest najważniejszą rzeczą, jakiej pragniesz dla mnie, a ja powiem o najważniejszej rzeczy, jaką pragnę dla ciebie. I łatwo jest zrozumieć, czego muzułmanie chcą dla ciebie. Chcą, abyś powiedział “szahada”, chcą, abyś wypowiedział to z prawdziwą wiarą. Istnieje 7 warunków prawdziwej szahady. Musisz powiedzieć to w języku arabskim. I chcą, abyś poddał się religii islamskiej, i abyś podążał za naukami proroka.

A z mojej strony, chcę, aby dr Qadhi poznał kim prawdziwie jest Jezus Chrystus, że nie jest tylko prorokiem, że jest Stworzycielem, Tym który go uczynił. Aby rozpoznał swój własny grzech i swoją potrzebę Zbawiciela. I aby upamiętał się i uwierzył w Jezusa Chrystusa. Każda część naszego dialogu na dowolny inny temat, była oparta na akceptacji rzeczywistości, że nie wierzymy w te same rzeczy. I nie staraliśmy się, aby wyglądało na to, że wierzymy w te same rzeczy. I nie staraliśmy się zamieść pod dywan faktu, że nie wierzymy w te same rzeczy. Nie staraliśmy się wytworzyć “chrislamu”. Coś takiego nie istnieje. “Chrislam” nie jest ani chrześcijaństwem, ani islamem. Ponieważ nie można ich połączyć. Nie jest to możliwe.

Istnieje sura w Koranie. Jest 114 sur w Koranie. Sura 112 “Al-Ikhlas”, ma jedynie 4 wersety, a trzeci werset mówi: “Nie zrodził i nie został zrodzony!”. I większość egzegetów rozpoznaje, że te słowa odnoszą się do chrześcijaństwa. Bóg “nie zrodził [się] i nie został zrodzony!” A my oczywiście wierzymy, że Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym. To, co autor Koranu uważał, że przez to rozumiemy, a to, co rozumiemy naprawdę, może się kompletnie różnić.

Ale rzecz w tym, że sura Al-ikhlas jest jedną z najważniejszych sur w Koranie. Według hadisu, Mahomet powiedział, że recytowanie Al-ikhlas jest jak recytowanie jednej trzeciej Koranu, podkreślając wartość tej sury. Stanowi ona najdokładniejszy tekst wyznania wiary w Koranie. Tak więc tak długo, jak sura 112 jest w Koranie, to nie wierzymy w to samo, i nie możemy udawać, że tak jest.

Ale czy rozpoznanie tego, że nie wierzymy to samo, musi oznaczać, że się wzajemnie nienawidzimy? Ponieważ nie wierzymy w te same rzeczy, dlatego też nie możemy przestać rozmawiać o prawdzie i starać się przekonać drugą stronę. Ale nie oznacza to, że masz jako chrześcijanin prawo, aby żywić nienawiść w swoim sercu do tej osoby, która została stworzona na obraz Boga.

Zamiast tego, twoje serce powinno być skruszone i nieustannie szukać sposobu, aby zanieść przesłanie życia tej osobie. I może to oznaczać, że przez długi czas, będziesz po prostu wspaniałym sąsiadem. Zawsze gotowym, aby pomóc. Ale też zawsze gotowym, aby ukazać ewangelię. Nigdy nie stawiaj się w pozycji, w której nie mógłbyś przedstawić ewangelii, ponieważ jest ona mocą Bożą ku zbawieniu.

Podczas tego wykładu, czasami coś prezentuję, czasami mówię o historii Mahometa, nieco o historii Koranu, opisuję hadis, i tak dalej. Nie mamy tak wiele czasu, więc to, co chcę uczynić – gdy mam ograniczoną ilość czasu, po kazaniu otwierającym, które, mam nadzieję, wniosło naukę do waszych serc (przynajmniej to jest moją modlitwą) – chcę powiedzieć wam o trzech największych barierach stojących na przeszkodzie dla ewangelii, gdy zanosimy ją muzułmanom. Innych niż nasz własny strach, nasze własne niedoskonałości, nasza własna ignorancja i tak dalej.

Istnieją trzy główne bariery, o których musicie pamiętać i starać się je pokonać, gdy pojawi się możliwość, aby prawdziwie przedstawić ewangelię muzułmaninowi. I mówię tutaj o wiernym muzułmaninie, o muzułmaninie który się modli. Wiecie, są też na świecie nominalni muzułmanie, jedynie z nazwy, którzy wykonują zewnętrzne rytuały, ale tak naprawdę wiara nie jest ważna w ich doświadczeniu. Tak samo jak mamy również wielu nominalnych chrześcijan. Ale kiedy rozmawiasz z kimś, kto traktuje wiarę poważnie, pochodzi z muzułmańskiego kraju, a więc ma te idee w swoim myśleniu.

Jakie są te trzy bariery? Pierwszą jest język arabski, i jak niektórzy z was, którzy studiują islam wiedzą, nie możesz mieć głębszej interakcji z islamem bez posługiwania się arabską terminologią, co stwarza wielu ludziom pewne problemy.

Przemawiałem w Boulder, Colorado i wśród słuchaczy był muzułmanin. Przyszedł po wykładzie i powiedział: “Nie zgodzę się z twoim twierdzeniam, że język arabski jest tak centralny w teologii islamu. Więc rozmawialiśmy przez około pół godziny i po tym czasie przerwałem mu i zapytałem: “Ile razy ty i ja posłużyliśmy się arabskimi terminami w naszej rozmowie do tej pory, tak, że bracia obok nie mają pojęcia o czym rozmawiamy, bo są to arabskie słowa? A on pomyślał i stwierdził: “Ok, masz rację”. Ponieważ jest to prawda.

Główne twierdzenie i definiujące wierzenie islamu nazywa się “tauhid”. Pochodzi od “wahad” – uczynić jednym. Tauhid jest to jedność Allaha i we współczesnym islamskim zrozumieniu jest to coś, co nazwalibyśmy, radykalnym, całkowitym unitariański monoteizmem. Jest tylko jedna istota Boga, i jest tylko jedna osoba jednej istoty Boga. Tak więc monoteizm i absolutny unitariański monoteizm. Tak więc dla nas Trójca byłaby definiującą doktryną, która jest odpowiednikiem tego.

Ale negacja tauhidu nazywa się “szirk”. W świeckim języku arabskim oznacza to “powiązanie”, jest to łączenie ze sobą rzeczy. Więc istnieje niereligijne użycie słowa szirk. Ale w użyciu religijnym, szirk to “niewybaczalny grzech”. Jest to niewybaczalny grzech. Koran stwierdza to dokładnie w ten sposób. Każdy inny grzech może być człowiekowi wybaczony, ale nie szirk. Szirk zasadniczo oznacza bałwochwalstwo, w naszym myśleniu odpowiada koncepcji bałwochwalstwa, ale idzie nawet dalej. Jest bardziej skonkretyzowany. Istnieje “większy” i “mniejszy” szirk, nie będziemy dzisiaj omawiać tych różnic. Istnieje szirk w odniesieniu do imion i atrybutów Boga, i uwielbienia Boga, i istnieje cała dziedzina wiedzy, gdy się w to zagłębisz.

Szirk jest niewybaczalny. Ale kiedy słyszymy “niewybaczalny grzech” to możemy się pogubić. Ponieważ myślimy: jeśli popełnię szirk, to nie będę mógł być zbawiony, ponieważ jest to niewybaczalny grzech. Nie myślcie o tych kategoriach w ten sposób. W islamskiej teologii jeśli umrzesz jako “muszrik” – czyli ten, który popełnił szirk, to jest to niewybaczalne, ale Allah może przebaczyć wszystkie inne grzechy osobie, nawet jeśli już umarła. A więc my postrzegamy, że będziemy sądzeni w stanie, w jakim byliśmy w momencie śmierci. Ale w islamskiej teologii istnieje koncept pośmiertnego przebaczenia.

Jest to przedstawione w jednym z najważniejszych hadisów. Będę mówił wam o kilku hadisach tego wieczoru. Hadis jest opisem czynów i wypowiedzi Mahometa i jego towarzyszy, które zostały zebrane 200-300 lat po czasach Mahometa. Sunnici mają swój hadis, szyici mają swój hadis. A pośród sunnitów dwa najbardziej autorytatywne zbiory to: Sahih al-Buchari i Sahih Muslim.

I istnieją pewne hadisy, które nazywają się Mutawatir Hadis, które są powszechnie akceptowane, a potem mamy stopniowanie. Ci z was, którzy byliście dzisiaj na debacie, już słyszeliście część tej dyskusji, gdy Abdullah i ja mówiliśmy o sahih, hasan i mutawatir w odniesieniu do hadisów.

Jednym z najsławniejszych hadisów, który zna niemal każdy muzułmanin, to historia o człowieku, który zabił 99 ludzi. Niektóre wersje podają, że był to Żyd. Hadis jest opisany wiele razy w zbiorach i istnieją subtelne różnice pomiędzy opowiadaniami. Ale człowiek, który zabił 99 ludzi poszedł do kapłana i zapytał go: “Czy Allah zaakceptuje moje upamiętanie?”. A kapłan, w świetle tego zaszło, niemądrze odpowiedział: “Nie”. Więc ten człowiek zabił kapłana. A więc zabił teraz stu ludzi, i idzie teraz do uczonego i pyta go: “Czy Allah zaakceptuje moje upamiętanie?”. Żaden hadis nie mówi nam, czy ten uczony wiedział co stało się z kapłanem.

Radą uczonego było, aby poszedł do pewnego miasta, a ludzie w tym mieście powiedzą mu, jak jego upamiętanie może zostać zaakceptowane przez Allaha. Więc gdy on tam idzie, nadchodzi czas jego śmierci. Ponieważ wiele hadisów mówi, że 40 dni po poczęciu człowieka, przychodzi anioł i przypisuje ci: mężczyzna, kobieta, niebo, piekło, całe twoje życie jest zapisane. Uwzględniając dokładny czas twojej śmierci. Nadchodzi czas jego śmierci, umiera on pośrodku drogi i przychodzi anioł z nieba oraz anioł z piekła, aby spierać się o jego duszę. Nie wiem co myślicie, ale być aniołem z piekła i stracić tę duszę… to raczej nie jesteś zbyt dobry w spieraniu się o cokolwiek.

Więc anioł mówi: “Zabił stu ludzi, jest seryjnym mordercą!”. Ale najwyraźniej anioł z nieba był adwokatem czy coś w tym stylu… a wiecie jacy są prawnicy. I powiedział: “Aha! Ale on szedł, aby dowiedzieć się jak może się upamiętać”. Tak więc Allah zarządził, że jeśli będzie jeden łokieć bliżej miasta, do którego zmierzał, niż do miasta, z którego przybywał – to pójdzie do nieba. I w niektórych wersjach tej historii, Allah sprawił, że ziemia się skurczyła, pomiędzy tym człowiekiem, a miastem do którego zmierzał, i tym sposobem był bliżej do tego miasta i poszedł do nieba.

Nie wybrałem sobie tej historii tendencyjnie. Jeśli są wśród nas muzułmanie, to znają tę historię, słyszeli ją. Opowiadałem tę historię przez lata gdy debatowałem w największym meczecie Nowego Jorku. Wcześniej imam tego meczetu i ja braliśmy udział w audycji radiowej, i imam meczetu opowiedział tą historię zanim ja mogłem się do niej odnieść. Więc jest to bardzo dobrze znana historia.

Jeśli chcielibyście zobaczyć moją krytykę tej historii w odniesieniu do różnic w naszych doktrynach zbawienia, to zobaczcie debatę jaką miałem w meczecie Abu Bakr w Afryce Południowej z Shabbirem Ali w 2013 roku. Ponieważ użyłem tej historii jako mój główny argument, że jest niezbędne w islamie, aby rozróżnić charakter Boga od Jego prawa. Ponieważ prawo Boże pozostało złamane. Było 100 ludzi, którzy stracili swoje życie z ręki tego człowieka, i sprawiedliwość nie została wymierzona. W chrześcijaństwie, prawo Boże odzwierciedla charakter Boga i właśnie dlatego mamy zadośćuczynienie. Nie pozostanie nic, co by nie zostało doprowadzone do porządku w ostatecznym dniu sądu, w chrześcijańskim zrozumieniu zbawienia. Ponieważ mamy zadośćuczynienie. Ponieważ mamy Zbawiciela, który wziął na siebie nasz grzech. Otrzymamy albo sprawiedliwość, albo otrzymamy miłosierdzie. Ale nikt nie otrzyma niesprawiedliwości. A właśnie to spotkało każdego z tych stu ludzi w tej historii. Więc jeśli chcecie wiedzieć jak to się skończyło, polecam wam tę debatę. Jest dostępna na Youtube.

Ale rzecz w tym, że w tym kontekście, tej konkretnej historii, Allah przebaczył seryjnemu mordercy – po jego śmierci. A więc istnieje pośmiertne przebaczenie. Tak więc “niewybaczalny grzech” w islamie oznacza: jeśli umrzesz w takim stanie, to ten grzech nie zostanie wybaczony. Nie ma znaczenia kto się za ciebie modli. I pozwólcie, że wam to zobrazuję za pomocą historii, aby pokazać wam, jak poważną rzeczą jest szirk. Będzie tutaj lekcja, wierzcie mi. Nie opowiadam hadisu, aby cieszyć się hadisem samym w sobie.

Wujek Mahometa w Mekce, w czasie kiedy został powołany na proroka około roku 610, nazywał się Abu Talib. I Abu Talib był jednym z najpotężniejszych ludzi w plemieniu Kurajszytów. Mahomet nie był zbyt lubiany, ponieważ plemię Kurajszytów czerpało większość swoich zysków od ludzi, którzy przychodzili do Kaaby, aby uwielbiać bożki, które są w Kaabie. A teraz Mahomet przychodzi i mówi: “Nie powinniście tego robić”. Więc nie byli z tego powodu zbyt szczęśliwi. Ale jest on chroniony przez Abu Taliba. W końcu jednak nadchodzi czas śmierci Abu Taliba i kiedy jest na swoim łożu śmierci, przychodzi do niego Mahomet i mówi: “Wiesz, że jestem prorokiem. Wypowiedz szahadę, a ja będę się za tobą modlić.” Reszta rodziny jest po drugiej stronie łóżka i mówią: “Nie waż się tego uczynić, nie wyrzekaj się bogów przodków” itp. Więc Abu Talib umiera jako muszrik. Nie staje się muzułmaninem, jest bałwochwalcą, jest winny szirk.

Tak więc Mahomet prosi, aby mógł modlić się za Abu Taliba. I jest to jedyny wyjątek. Mahomet prosił, aby mógł modlić się za innych, ale nie otrzymał zgody, włączając w to własnych rodziców. Ale dostał pozwolenie, aby modlić się za Abu Taliba i w rezultacie Abu Talib otrzymał najlepsze miejsce w piekle.

Zawsze się zatrzymuję i patrzę wokoło, ponieważ wszyscy się zastanawiają: “Jakie jest najlepsze miejsce w piekle?”. Wszyscy się zastanawiają. Istnieją dwie wersje tej historii, ale lubię pierwszą z nich. Abu Talib nosi sandały, które są tak gorące, że jego mózg się gotuje. To jest najlepsze miejsce w piekle. I tak poważną rzeczą jest szirk. Ponieważ nawet gdy Mahomet się za ciebie pomodli, to tego możesz się spodziewać w najlepszym wypadku. A nie będzie modlił się za nikogo innego, kto popełnił szirk.

Więc szirk jest bardzo, bardzo, bardzo złą rzeczą. Dlaczego mówię tyle o szirk? Ukazuje to jak centralny jest tauhid – jedność Allaha w islamskim zrozumieniu. To dlatego Shabir i ja będziemy ponownie debatować o Trójcy i tauhid na uniwersytecie w Atlancie. Nie debatujemy po raz pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni. Ale to jest centralny i niezbędny temat dyskusji.

Poświęciłem cały ten czas, aby ukazać wam, że ta pierwsza bariera w dotarciu do muzułmanów jest taka: gdy muzułmanin słyszy twoje wezwanie – wezwanie ewangelii, to najczęściej jest to interpretowane w jego umyśle, że zachęcasz go do popełnienia grzechu szirk. Ponieważ tak oni wierzą, z bardzo nielicznymi wyjątkami.

Jest kilku akademickich uczonych wśród muzułmanów na Zachodzie, którzy mają inną opinie na ten temat. Kilka dni temu w Sydney debatowałem z Abdullahem Kunde na ten temat. On potwierdził w swoim podsumowaniu naszej debaty: “Nie ma wątpliwości, chrześcijańskie uwielbienie Trójcy to szirk”. Więc wszyscy chrześcijanie są “muszrikun”, liczba mnoga od muszrik. Wszyscy jesteśmy winni szirk. Ponieważ w myśleniu muzułmanów Jezus jest tylko prorokiem i dlatego uwielbianie Go w jakiś sposób łączy się z Allahem, z uwielbieniem Allaha. Jest to duży szirk. Więc jest to olbrzymia bariera. Co to dla nas oznacza?

Nie mam przed sobą mikrofonu więc mogę wędrować, mogę się poruszać. Czuję się tak dobrze. Cóż, nie mogę ponieważ kamery są tutaj. Biedny kamerzysta myśli: “Nawet się nie waż, co ty robisz? Jak zaczniesz się ruszać, to zaraz cię czymś rzucę”. On już nagrywał dzisiejszą debatę więc nie będę sprawiał, żeby poruszał się w jedną i w drugą stronę. Mógłbym to zobaczyć, byłoby zabawnie. Mógłbym to robić, kiedyś zawodowo zajmowałem się filmowaniem… jak miałem jeszcze włosy. Co oznacza, że było to bardzo dawno temu. Nie ważne, nie będę teraz do tego wracał.

Więc co to oznacza dla nas jako chrześcijan? To jest wyzwanie dla każdego wierzącego w tym pomieszczeniu. Nie powinno być absolutnie żadnego powodu, przyjaciele. Żadnego. Dla którego jakikolwiek mężczyzna czy kobieta, który jest wierzącym w Jezusa Chrystusa w tym pomieszczeniu, nie miałby być w stanie z pewnością i rzetelną biblijną argumentacją wyjaśnić muzułmaninowi, dlaczego nasze wielbienie Jezusa nie jest szirk. Dla nikogo z nas. Nie waż się tam siedzieć i myśleć: “To jest tylko dla teologów, tylko dla kilku apologetów”. Nie.

Moja córka prowadzi edukację domową z moimi wnukami. I mogę wam zagwarantować, że jej celem jest, aby do ich 12 roku życia również potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Więc dla każdego dorosłego w tym pomieszczeniu, moje wyzwanie brzmi: jeśli będziesz tu siedział i mówił do muzułmanina, że doktryna Trójcy jest centralnym aspektem tego, jak uwielbiamy Boga i jak Go znamy. To jak śmiemy przeżywać nasze życie bez zrozumienia tego, i nie potrafiąc wyjaśnić tego innym.

Ile czasu spędziliśmy na bezużytecznych rzeczach w tym świecie, które nigdy nie będą miały żadnej wiecznej wartości. A jak mało wiemy o naszym Bogu. Jest to dla mnie niepojęte, że w czasach Ariusza w IV wieku jest powiedziane, że w Aleksandrii w Egipcie, rozmowy na każdym rogu ulicy dotyczyły Jezusa i kontrowersji pomiędzy Ariuszem i innymi. Jak wielu z nas obecnie, ma choćby połowę tej gorliwości dla zrozumienia tego, kim jest nasz Bóg?

Jest to jasne jeśli zrozumiesz, że nowotestamentowi autorzy – każdy z nich – identyfikują Jezusa jako Yahwe. Wiecie kim jest Yahwe? Jest to imię, które niewłaściwie wymawiamy jako “Jehowa”. Tetragram – jod, he, waw, he – w hebrajskim języku. To imię Boga odnosi się do Jezusa wiele razy w Nowym Testamencie celowo przez tych autorów. W 102 psalmie, od 25 do 27 wersetu Yahwe jest opisany jako Ten, który nigdy się nie zmienia, jest On niezmiennym Bogiem. Stworzył On wszystkie rzeczy, ale sam nigdy się nie starzeje. Jest to piękny fragment. Przeczytajcie. A następnie zdajcie sobie sprawę, że autor Listu do Hebrajczyków cytuje dokładnie te same słowa w Hebrajczyków 1:10-12 w odniesieniu do Jezusa Syna – wieczny Bóg, nigdy się nie zmienia. Słowa odnoszące się do Yahwe, słowa odnoszące się do Jezusa. Paweł w Liście do Filipian 2:5-11, Carmen Christi mówi, że Jezus wiecznie żył w postaci Bożej, był równym Ojcu, ale uniżył samego siebie, umarł na krzyżu. Bóg Ojciec wielce go wywyższył, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, i aby wszelki język wyznawał. Skąd jest ten tekst? Jest to cytat z Księgi Izajasza i to był Yahwe, który po raz pierwszy powiedział: “przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język”. Paweł odnosi to do Jezusa, uczynił to umyślnie.

Widzicie, jeśli Jezus był tylko prorokiem, to uwielbianie Go byłoby niewłaściwe, ale Jezus, tak jak to już cytowałem z Listu do Kolosan 1 jest stworzycielem wszystkich rzeczy. Jest wiecznym Bogiem, jest co do swojej natury Bogiem i przybrał na siebie ludzką naturę. Nie przestał być Bogiem, wziął na siebie doskonałą ludzką naturę. On ją stworzył i On może ją wziąć. Nie mów mi, że nie ma On tej mocy i umiejętności, jeśli postanowił to uczynić. Stał się Bogiem człowiekiem, tak aby mógł dać swoje życie na okup za wielu. Tak więc nie dopuszczam się szirku, gdy uwielbiam Tego, który stworzył wszechświat. Nie jest to szirk.

Czy autor Koranu rozumiał coś z tego, co wam właśnie powiedziałem z Pisma? Ani słowa. Nie istnieje nigdzie dowód na to, że autor Koranu kiedykolwiek przeczytał Carmen Christi, List do Kolosan, czy kiedykolwiek słyszał kogoś kto to uczynił, tak, aby mieć rzetelną wiedzę odnośnie tego, w co wierzymy. Dlatego właśnie nigdy nie odnosi się do tego w żaden sensowny sposób. Więc musimy być w stanie wyjaśnić to osobie, która myśli, że dopuszczamy się bałwochwalstwa, że nie dopuszczamy się bałwochwalstwa. I to może oznaczać zapamiętanie wersetów Pisma. Jest to dobra rzecz dla wszystkich z nas. Jest to wspaniała rzecz dla wszystkich z nas. Jak większość z was wie, mamy braci i siostry w Chinach, którzy są prześladowani w komunistycznych Chinach, tak samo jak są też prześladowani muzułmanie w komunistycznych Chinach. Jest tam około trzech milionów muzułmanów w obozach koncentracyjnych w Chinach. I wiecie, że ostatnio wysadzono chrześcijański zbór, zrównano go z ziemią. Wiele z naszych braci i sióstr, którzy doświadczają takich prześladowań, czy wiecie w jaki sposób spędzają swój czas? Zapamiętują Pismo, ponieważ to nie może być od nich odebrane. Jest to dużo lepsze niż oglądanie telewizji. Czyż nie? “Przepraszam, nie oglądam telewizji, oglądam Netflixa”. Okej.

Musimy być przygotowani, aby dać tego typu odpowiedź. Więc pamiętajcie, oni słyszą, że wzywacie ich do popełnienia jedynego grzechu, który nie może być przebaczony. Musimy być w stanie wyjaśnić, dlaczego tak nie jest. Dlaczego Jezus jest tym, kim twierdził, że jest, i zrobić to w sposób zrozumiały. To był numer 1. Teraz numer 2. To jest łatwe do zapisania.

Sura 4:157. Sura czwarta, 157 werset Koranu. Cytuje ona Żydów, którzy chwaląc się powiedzieli, że zabili Jezusa, Mesjasza, Syna Marii “podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało”. “Oni Go nie zabili”. Zamiast tego, według następnego wersetu, Jezus był zabrany do Allaha. Istnieje pytanie co to oznacza. Nigdzie indziej w Koranie nie oznacza to “zabrany do Boga”. Ale wielu muzułmanów wierzy, że to się stało. Omówię to za chwilę.

W surze 4:157 mamy 40 arabskich słów. Jeśli nie byłoby ich w Koranie, to byłyby inne miejsca: sura 3, sura 19, które w naturalnej formie języka arabskiego odnoszą się do śmierci Jezusa. Naprawdę interesujące dla mnie jest, i powiedziałbym to każdemu muzułmaninowi, który na poważnie bierze Koran i chce wiedzieć jaka jest jego historia, jego spójność, i jego autentyczność. Nie istnieje żaden komentarz do sury 4:157 w hadisie.

Komentarz odnoszący się do Koranu nazywa się “tafsir”, tak więc mamy tafsir – cały komentarz koraniczny, a następnie masz interpretacje jego fragmentów w zbiorze literatury, który nazywa się hadis. Nie wiemy jakie było zrozumienie Mahometa na temat sury 4:157 w formie hadisu, który moglibyśmy prześledzić do czasów Mahometa. Są inne wersety w Koranie, które zostały dla nas zinterpretowane i rozumiemy jakie jest ich tło i tego typu rzeczy. Jest to tak dziwne, że ten jeden werset, który umieszcza Koran przeciwko całej historii – nie wiemy skąd jest i zdaje się, że nikt o nim nic nie wiedział przez kilkaset lat. Jest to dziwne. Dlaczego tak się stało? Pomyślcie o tym.

Nawet najbardziej radykalni sceptycy chrześcijańskiej wiary, Bart Ehrman, John Dominic Crossan, ludzie z “Seminarium Jezusa”. Co oni powiedzą? Najbardziej historyczną prawdą jaką wiemy o Jezusie, jest to, że umarł na rzymskim krzyżu pod panowaniem Poncjusza Piłata, na początku pierwszego wieku. Ta jedna rzecz. John Dominic Crossan powiedział: “Jest to jedna rzecz, którą możemy wiedzieć o życiu Jezusa”. Bart Ehrman: “Jest to tak pewne jak inne rzeczy w historii”. I jest to ta jedna rzecz, w którą muzułmanie nie mogą uwierzyć. Istnieje grupa muzułmanów, Ahmadi, którzy wierzą, że Jezus został ukrzyżowany, ale nie umarł, tylko wydawało się, że umarł. Teoria omdlenia. I dla jakiegoś powodu Shabbir Ali jest jej zwolennikiem, nie jestem pewien dlaczego. Możecie obejrzeć debatę, którą mieliśmy na ten temat lata temu, myślę że było to w 2008 roku.

Więc co stało się na krzyżu? Koran stoi przeciwko chrześcijańskiej historii i całej spisanej historii w tym temacie, a jednak nie wiemy dlaczego. Nie jest nam to wyjaśnione. Więc co robią z tym muzułmanie? Koran twierdzi o sobie, że jest jasny, zrozumiały. Mogę zagwarantować wam jedną rzecz: sura 4:157 nie jest ani jedną z tych rzeczy. Nie jest jasna, nie jest zrozumiała. Co to znaczy “tylko im się tak zdawało”? Co to znaczy? Było to interpretowane na wiele sposobów. Wielu muzułmanów, zwłaszcza tych spoza zachodniej kultury, z krajów muzułmańskich, wierzy w coś co nazywa się “teorią zastępstwa”. Wierzą, że ktoś został umieszczony w miejscu Jezusa, i że został uczyniony podobnym do Jezusa. Więc wielu wierzy, że był to Judasz Iskariota. Odpowiednia kara, prawda?

Pewnego razu pisał do mnie muzułmanin i był to długi list, i miał dużo pogrubień i podkreśleń na czerwono i niebiesko, co udowadniało jego zdanie. Umieść coś na czerwono i na niebiesko, pogrubione i podkreślone, a to oznacza, że jest to oczywiście prawda. Automatycznie. Ale udowodnił on “bez cienia wątpliwości”, że to Szymon Cyrenejczyk został ukrzyżowany zamiast Jezusa. Był on absolutnie pewny. Spotkacie wielu muzułmanów tutaj w Australii, którzy również w to wierzą, ale wielu muzułmanów z zachodniej cywilizacji, tak jakby się wycofa. I zapytasz: “Więc, kto został ukrzyżowany?”. Oni odpowiedzą: “Allahu a’alam, Bóg wie”. Zamiast podać nam konkretną odpowiedź.

Ponieważ jest problem z teorią zastępstwa, kiedy o tym pomyślicie. Jest naprawdę oczywisty problem z teorią zastępstwa. Jeśli Bóg sprawił, że ktoś inny wyglądał tak jak Jezus, i sprawił, że został ukrzyżowany zamiast Jezusa, a Jezusa wziął do Siebie. To zrobił on tak dobrą robotę, że nie tylko oszukał Żydów, oszukał Rzymian, oszukał nawet uczniów Jezusa, którzy następnie założyli całkowicie nową religię, która spowodowała mnóstwo szirku. Zrobił naprawdę dobrą robotę! Więc większość z tych muzułmanów mówi: “Nie pójdę tak daleko. Po prostu nie wiemy. Wiemy jedynie, że Koran mówi, że nie został ukrzyżowany, i że nie umarł. Nie wiemy kto umarł zamiast Niego”.

Oczywiście jeśli nie ma ukrzyżowania, to nie ma pogrzebu, nie ma zmartwychwstania, nie ma zbawienia. Więc jest to kluczowe. Ironią jest to, że spodziewałbyś się, że stanie się to kluczowym koranicznym argumentem przeciwko chrześcijańskiej wierze. Tak nie jest. Jest tam 40 arabskich słów, brak komentarza i nic więcej. Jest to dla mnie bardzo interesujące. Naprawdę sprawia, że się zastanawiam – skąd te słowa się tam pojawiły? Skąd się wzięły? Co było ich celem?

Ale dla nas, jest to oczywiste. Jeśli będziesz przedstawiał centralność Krzyża, fakt, że Krzyż jest centralnym punktem w historii, że był prorokowany od dawna, mamy Księgę Izajasza 53… Starałem się namówić muzułmanów i będę próbował nadal. Ale chciałbym, aby jakiś muzułmanin był chętny debatować ze mną na temat Księgi Izajasza 53. Ponieważ jeśli Księga Izajasza 53 jest tym, czym jest, to jest to proroctwo o Mesjaszu, który oddaje Swoje życie. Kim On jest? Był tylko jeden Mesjasz. Zacznijmy od tego, że islam zmaga się ze zdefiniowaniem Mesjasza. Ale zaprosiłem… mogę podać wam imiona, długą listę imion – porozmawiajmy o Księdze Izajasza 53, zróbmy to na podstawie tekstu w oryginalnym języku. Możemy korzystać również z greckiej Septuaginty, ale będziemy posiłkować się językiem hebrajskim. “Hmmm, nie, dziękuję”. Ponieważ jeśli było o Nim prorokowane. Jeśli Krzyż jest centralnym punktem historii, to całe zrozumienie Koranu o tym, jak możesz pojednać się z Bogiem, nie może być prawdziwe. Nie może być prawdziwe. Więc dobrze jest, abyśmy znali, z wielu powodów – historyczną rzeczywistość Krzyża, zgodność z rzymskimi procedurami w tamtym czasie, jego historyczność, wszystkie historyczne kwestie związane ze zmartwychwstaniem. Wszystko to jest wspaniałym apologetycznym materiałem, aby o nim wiedzieć i wielce buduje naszą wiarę i jest bardzo, bardzo przydatne.

Ale w tym kontekście, jest zawsze jedna rzecz, o której należy pamiętać. Mój drogi przyjaciel pojechał do Ugandy – nie pamiętam jak dawno temu – minęło już wiele lat. Muzułmanin wyszedł z buszu. I rozmawiał z nim przez tłumacza. I z głęboką szczerością powiedział do mojego przyjaciela: “Jak Allah mógł pozwolić, aby jeden z jego najdroższych proroków umarł w tak haniebny sposób, na krzyżu?”. Jak Allah mógł na to pozwolić? Więc pytam każdego z wierzących: “Jak byś na to odpowiedział?”.

Nie kwestionujcie szczerości tego człowieka. On szczerze myśli, że jest to poważne zastrzeżenie. Prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszał sensownej odpowiedzi na to pytanie. Teraz ty musisz mu ją dać. Co odpowiesz? Co odpowiesz? Jedną rzeczą, o której musisz pamiętać, i którą powinieneś bezzwłocznie zakomunikować muzułmaninowi jest to, że życie Jezusa nie zostało Mu odebrane. On dobrowolnie je ofiarował. Było to intencją Ojca, Syna i Ducha Świętego już od wieczności, aby się to stało w ten sposób. Jezus ofiarował Swoje życie, miał autorytet, aby ponownie je wziąć. Uczynił to dobrowolnie. Nie zostało Mu zabrane.

Tak, jest to haniebny sposób śmierci. Kto wisi na krzyżu ten jest przeklęty. On wziął przekleństwo za nas. Z tego powodu zostało to uczynione w taki sposób. A Pismo jest jasne: taki był Boży plan. Nie był to zapasowy plan. Taki był zamysł Boga. Uczynił to dobrowolnie. Mów o miłości, mów o łaskawości, mów o łasce. To jest nasz Jezus. Nie jest to Jezus, którego znają muzułmanie. Ty będziesz mógł im o tym powiedzieć. Ty. A wy chrześcijanki. Jest wiele muzułmańskich kobiet, które muszą to usłyszeć od was. Ponieważ większość z nich nie będzie słuchać mnie. Nie będę miał tej możliwości. Miałem ich kilka, na Zachodzie. Ale w wielu przypadkach, wy będziecie tymi, których Pan użyje. Może będzie to wasza pielęgniarka, wasza fryzjerka. Jest to wasza możliwość.

Śmierć Jezusa była Bożym planem, Bożą łaską, nikt nie odebrał Jego życia, On ofiarował je Sam od Siebie. Sura 4:157 umieszcza Koran w bezpośredniej sprzeczności z samą historią. Druga bariera. Jaka jest pierwsza? Szirk. Druga? Sura 4:157. Trzecia? Prawie zawsze pojawi się podczas dyskusji na temat pierwszych dwóch i niestety stało się to centralne dla jakiejkolwiek rozmowy, którą mamy.

W historii islamu były dwa prądy wierzeń na ten temat. Konceptem jest tahrif – deformacja, przeinaczenie Pisma. Istnieje jedna odmiana tahrifu, która oznacza zmianę znaczenia, a co za tym idzie interpretacji Pisma. To był jeden prąd. Drugi prąd obejmuje zmianę konkretnych słów w Piśmie. I te dwa prądy istniały w swoim sąsiedztwie, w tym konkretnym punkcie czasu.

W 1864 roku została opublikowana książka pod tytułem “Potwierdzenie prawdy”. I w tej książce indyjski, muzułmański uczony w zasadzie czerpał z niemieckiego racjonalizmu, liberalizmu i tego typu rzeczy i połączył to w masywny atak przeciwko Biblii. Rzekome sprzeczności, zmiany i wszystko inne. Ta książka miała olbrzymi wpływ na świat islamu na całym świecie. Została napisana w Indiach, ale jeśli wiecie kim był Ahmed Deedat. Ahmed Deedat zaangażował się w Dawah, ponieważ przeczytał tę książkę. Tak więc ta konkretna książka sprawiła, że 99,9% muzułmanów, z którymi mówicie, będzie wierzyć, że Biblia została zniekształcona w swoich słowach i dlatego nie można ufać niczemu, co jest w niej napisane.

Więc oczywiście, to ma wpływ na wszystko inne. Chcesz mówić o krzyżu, otwierasz usta, aby zacytować werset Pisma. “Zostało zmienione”. Mówisz o Trójcy. “Zostało zmienione”. Kiedy zostało zmienione? Nie wiedzą.

I jestem zawiedziony, że muzułmanie i tak wszyscy wyszli, jak już zauważyliście lub nie. Jesteście zwróceni w moją stronę, może nie widzieliście tego. Wcześniej również się to stało. Widziałem muzułmanów, którzy przychodzili na prezentacje i chcieli wysunąć obiekcje. Ale natknęli się na kogoś, kto zgodnie z prawdą reprezentował to, w co wierzą i rzadko zostają do końca. Chciałbym, aby zostali, chętnie bym z nimi porozmawiał. Choć myślę, że niektórzy z braci wyszli, aby to zrobić. Módlcie się za nich.

Być w stanie dać obronę w temacie wiarygodności Pisma współcześnie, jest kluczowa dla każdego apologetycznego doświadczenia. Jest to oczywiście kluczowe w nauczaniu waszych dzieci, zanim pójdą na uniwersytet. Ale jest również bardzo ważne, aby być w stanie dać takiego rodzaju obronę wobec muzułmanów. I oczywiście odbywa się to w religijnym kontekście. Jest to bardzo podobne w moim doświadczeniu do obrony wobec mormonów, ponieważ mormoni wierzą, że Biblia jest Słowem Bożym, o ile została właściwie przetłumaczona. 8 artykuł wiary kościoła mormońskiego. Podniosą wszelkiego rodzaju obiekcje, muzułmanie podniosą wszelkiego rodzaju obiekcje.

Ale interesujące jest to, że mamy nawet większą przewagę w rozmowach z muzułmanami, ponieważ Koran zakłada że Żydzi i chrześcijanie nadal mają dostęp do swoich Pism. Więc jeśli było to prawdą w 632 roku, to zmiana musiała zostać dokonana później, ale to nie ma żadnego sensu, ponieważ posiadamy całe manuskrypty Biblii, które istniały na długo przed 632 rokiem. Więc nie otrzymuję naprawdę jasnych odpowiedzi na ten konkretny temat poza tym: “Zostało zmienione”. “Zostało zmienione”. Kiedy? “Nie wiemy, ale musiało tak być, ponieważ Koran jest ostatecznym autorytetem”.

Tak więc muzułmanie zawsze patrzą na odwrót, poprzez soczewki Koranu na Biblię, na Nowy Testament i Stary Testament. Poprzez soczewki Koranu, co oznacza, że patrzą z odwrotnej strony czasu. Jest to anachronistyczne. Jest ich ostatecznym autorytetem, chociaż mówi o swojej relacji wobec tory i injeel, chociaż łańcuch został wykuty w surze 5, gdzie Mojżeszowi została dana Tora. Przychodzi Jezus i potwierdza to, co było w Księgach Mojżeszowych, a następnie mamy injeel – ewangelię.

Następnie przychodzi Mahomet potwierdzając i chroniąc to, co było przed nim, i został mu dany Koran. Istnieje łańcuch autorytetów. Jeśli powiesz, że dwa pierwsze ogniwa tego łańcucha mogą zostać zniekształcone i zmienione, to dlaczego nie może się to stać z ostatnim ogniwem. I muszą oni przyjść z wyjaśnieniami. Nie dostrzegam żadnego powodu, aby wierzyć, że autor Koranu wierzył w to, że słowa Biblii zostały zmienione.

Wierzę, że jest to współczesna muzułmańska interpretacja. Nie myślę, że jest to coś, w co wierzył autor Koranu. Więc rzecz w tym. Muzułmanie wierzą, że Pismo zostało zniekształcone, ale rzadko kiedy spotykają chrześcijan, którzy wiedzą cokolwiek o historii swoich własnych Pism, którzy byliby w stanie odeprzeć tę argumentację.

I jeśli ktoś z was był dzisiaj na debacie, to już wiecie: tak, jest wiele do poznania, i jest to kluczowe, i jest to bardzo ważne. Ale widzicie, ponownie, przygotowanie się, aby stawić czoła obiekcjom muzułmanów, jest przygotowaniem się do stawienia czoła ateizmowi i mormonizmowi, i wszystkim innym w tym samym czasie.

Więc to nie jest: “Nie mogę zrobić tych wszystkich rzeczy…”. Nie, wiele z tego o czym mówię… O czym mówiłem? Centralność krzyża, umiejętność zidentyfikowania kim jest Jezus Chrystus z Pisma, znajomość historii Biblii. To są rzeczy, które powinniśmy robić, niezależnie od tego, czy jesteśmy zaangażowani w apologetykę, czy też nie. Ale to wszystko przygotowuje nas do apologetyki.

I powiem wam, że jest to wielkie błogosławieństwo, aby widzieć, jak Bóg zachował Swoje Słowo, mechanizmy, których użył, i aby wzrastać w swoim własnym zaufaniu, że Bóg rzeczywiście dał nam Swoje Słowo. To, o czym mówiliśmy ostatniego wieczoru, ma znaczenie tutaj. Skąd wiesz, że Jezus powiedział te słowa w Ewangelii Mateusza 19? Cóż, musisz znać historię Biblii. Jest to wszystko ze sobą powiązane.

Więc te 3 bariery. Ale podejrzewam, że jest czwarta, od której zacząłem na początku. Ponieważ jeśli nasze serce nie jest wypełnione miłością, nawet do tych mężczyzn, którzy wyszli… Jak to opisał Paweł w 1 do Koryntian 13? Nie wziąłeś swojego dzwonka dzisiaj ze sobą. Cymbał brzmiący. Zostawiłeś go w domu, cóż. Dzwoniące cymbały, to wszystko czym jesteśmy. Czynimy jedynie wiele dźwięku. W ten sposób nie osiągniemy czegokolwiek… bez czego? Bez miłości.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.