Cechy zdrowego kościoła #1: Czym jest kościół?

Aby zrozumieć, czym jest kościół, musimy najpierw mieć pojęcie o tym, czym kościół być powinien. W wykładzie tym dr Dever analizuje 1 list św. Pawła do Koryntian, aby pokazać nam, w jaki sposób kościół ma odzwierciedlać Boży charakter.


Seria wykładów „Cechy zdrowego kościoła”.
Kościół nie był naszym pomysłem – był pomysłem Boga. Jezus ustanowił kościół jako naturalną scenę naszego duchowego wzrostu i nasze zdrowie jest od niego zależne. W tej serii wykładów dr Mark Dever i dr Jonathan Leeman dokonują przeglądu cech zdrowego kościoła. Kościoła, w którym wezwani jesteśmy do okazywania chwalebnego charakteru Boga: w jedności, świętości i miłości. Nie możemy zrobić tego sami.

Podziel się!