Bóg przewidział każdy mój upadek, każdy mój grzech, każde moje zbłądzenie, lecz mimo to, Jego serce przylgnęło do mnie.
Tylko ci, którzy się nawrócą, będą częścią nowego stworzenia. Małą pociechą na sądzie ostatecznym będzie to, że ktoś przyczynił się do poprawy tego świata, jeśli się nie nawróci.
Pismo mówi wiele o jego charakterze i działaniach – kim jest i co czyni – ale co z jego pochodzeniem? Skąd przyszedł? Kto stworzył Diabła?