Boży wolny człowiek

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona „Klejnoty obietnic Bożych”.

Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.

Rz 6,14

Grzech będzie panował, jeśli tylko stworzy mu się ku temu okazję. Nie zadowoli go żadne miejsce poniżej tronu serca. Czasem boimy się, że nas pokona i wtedy wołamy do Pana: „Niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość!” (Ps 119,133 BT). Otrzymujemy pocieszającą odpowiedź: „Grzech nad wami panować nie będzie”. Może nas atakować, może nas nawet zranić, ale nie może nad nami suwerennie panować.

Gdybyśmy byli pod zakonem, nasz grzech zebrałby wszystkie siły i trzymałby nas pod kontrolą, ponieważ karą za grzech jest to, że ten, kto go popełnił, dostaje się pod jego panowanie. Jednak dzięki temu, że jesteśmy objęci przymierzem łaski, nie grozi nam oddzielenie od żyjącego Boga. Mamy obietnicę łaski, która pozwala nam na powrót do Ojca, oczyszcza nas i uwalnia z więzów złych nawyków.

Moglibyśmy się poddać rozpaczy i postanowić, że „lepiej nam służyć Egipcjanom” (2 M 14,12), skoro ciągle pracujemy jak niewolnicy, by zyskać życie wieczne. Jednak jeśli należymy do Pana, jesteśmy wolnymi ludźmi, więc nabieramy otuchy, by walczyć z zepsuciem i pokusami, mając pewność, że grzech już nigdy nie będzie nad nami panował. Sam Bóg daje nam zwycięstwo poprzez Pana Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

„Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.