Boży skarbiec

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra.

5 M 28,12a

Te słowa przede wszystkim odnoszą się do deszczu. Pan ześle go w swoim czasie. Deszcz jest symbolem tych wszystkich niebiańskich, odświeżających rzeczy, którymi Bóg jest gotowy obdarowywać swój lud. Co za obfita ulewa orzeźwia dziedzictwo Pana!

My skłaniamy się do myślenia, że Boży skarbiec może zostać otwarty przez wielkich proroków w rodzaju Eliasza, ale tak nie jest, gdyż obietnica ta odnosi się do wszystkich wiernych w Izraelu – i do każdego z nich z osobna. Wierzący przyjacielu: „Pan otworzy przed tobą swój skarbiec dobra”. Ty też możesz zobaczyć otwarte niebo, wyciągnąć rękę i wziąć swój dział oraz dział wszystkich twoich braci. Proś o cokolwiek chcesz, a nie spotkasz się z odmową, jeśli tylko trwasz w Chrystusie, a Jego Słowo mieszka w tobie.

Dotychczas nie poznałeś wszystkich skarbów Pana, ale zrozumiesz je, ponieważ On otworzy swój skarbiec. Z pewnością nie nacieszyłeś się jeszcze pełnią bogactwa Jego przymierza, ale On skieruje twoje serce ku swojej miłości i objawi w tobie Jezusa. Tylko sam Pan może to dla ciebie uczynić. Masz Jego obietnicę i jeśli będziesz pilnie słuchał Jego głosu oraz będziesz posłuszny Bożej woli, Jego bogactwa w chwale będą twoje poprzez Jezusa Chrystusa.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.