Boże ostateczne, decydujące słowo

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna.

List do Hebrajczyków 1,1-2

Dni ostateczne rozpoczynają się od przyjścia Syna na świat. „W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna”. Od czasów Chrystusa żyjemy w dniach ostatecznych – to znaczy, ostatecznych dni historii, takiej jak ją znamy, przed ostatecznym i pełnym ustanowieniem Królestwa Bożego.

Autorowi Listu do Hebrajczyków chodzi o to: Słowo, które Bóg wypowiedział przez swego Syna, jest Słowem ostatecznym. Zgodnie z zamysłu samego Syna, to słowo zostało utrwalone na wieki w pismach Nowego Testamentu. Wyraźnie to wszystko przygotował, aby żadne pokolenie nie zostało pozostawione samo sobie, by wymyślić, jakie jest ostateczne słowo Boga. Po tym słowie nie nastąpi w naszych czasach żadne większe lub zastępcze słowo. Tym jest Słowo Boże – osoba Jezusa, nauczanie Jezusa i dzieło Jezusa, utrwalone w natchnionych pismach apostolskich, które nazywamy Nowym Testamentem.

Gdy narzekam, że nie słyszę Słowa Bożego, gdy czuję pragnienie, aby usłyszeć głos Boga i frustruję się, że nie przemawia On w sposób, którego pragnę, to co tak naprawdę mówię? Czy naprawdę twierdzę, że wyczerpałem to ostateczne, decydujące Słowo objawione mi w pełni i bezbłędnie w Nowym Testamencie? Czy naprawdę wyczerpałem to Słowo? Czy stało się ono tak bardzo częścią mnie, że ukształtowało samą mą istotę, dało mi życie i przewodnictwo?

Czy może potraktowałem je lekceważąco –  przejrzałem jak gazetę, przeklikałem przez nie jak przez serię internetowych postów, skubnąłem je niczym tester smaku – a następnie zdecydowałem, że chcę czegoś innego, czegoś więcej? Obawiam się, że jestem winien tego bardziej, niż chciałbym to przyznać.

Bóg wzywa nas, byśmy słuchali Jego ostatecznego, decydującego, niewyczerpanego Słowa – byśmy je rozważali, studiowali, zapamiętywali, pochylali się nad nim i nasiąkali nim, aż nasyci naszą istotę do głębi.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.