Bóg zaspokoi wszystkie twoje potrzeby

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4,19

W Liście do Filipian 4:6 Paweł mówi: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu”. A następnie w Filipian 4,19 (zaledwie 13 wersetów później), przedstawia wyzwalającą obietnicę przyszłej łaski: „Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie”.

Jeśli żyjemy z wiarą w obietnicę przyszłej łaski, niepokój nie będzie w stanie się utrzymywać. Boże „bogactwa w chwale” są niewyczerpane. On naprawdę chce, abyśmy nie martwili się o naszą przyszłość.

Powinniśmy podążać za tym wzorem, który przedstawia nam Paweł. Powinniśmy zwalczać niewiarę i niepokój obietnicami przyszłej łaski.

Gdy niepokoję się jakimś nowym, ryzykownym przedsięwzięciem lub spotkaniem, regularnie zwalczam niewiarę korzystając z obietnic zawartych w Księdze Izajasza 41,10.

W dniu, w którym opuściłem Amerykę i wyjechałem na trzy lata do Niemiec, mój ojciec zadzwonił do mnie i przekazał mi tę obietnicę przez telefon. W ciągu tych trzech lat cytowałem ją sobie chyba z pięćset razy, aby przetrwać okresy ogromnego stresu: „Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej”.

Zwalczałem niepokój używając tej obietnicy tak wiele razy, że kiedy pojawia się niepokój, automatycznie słyszę obietnicę Izajasza 41:10.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.