Bóg naszym Sprzymierzeńcem

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników twoich.

2 M 23,22

Boży ludzie mają uznawać Chrystusa Pana i być Mu posłuszni. On jest namiestnikiem Boga i przemawia w imieniu Ojca, a my powinniśmy bezwzględnie i natychmiast czynić to, co nam nakazuje. Utracimy obietnicę, jeżeli zlekceważymy przykazanie.

Zupełne posłuszeństwo niesie ze sobą wielkie błogosławieństwo! Pan zawiera ze swoim ludem przymierze zarówno w kwestii walki, jak i obrony. Będzie błogosławił tym, którzy nam błogosławią, a przeklinał tych, którzy nas przeklinają. Bóg jest całym sercem ze swoimi dziećmi i z najgłębszym współczuciem wchodzi w ich sytuację. To zapewnia nam wspaniałą ochronę! Nie musimy się martwić z powodu naszych wrogów, kiedy mamy zapewnienie, że stali się oni wrogami Boga. Jeśli Jahwe przejął naszą sprawę, możemy uzbrojonego wroga pozostawić w Jego rękach.

Tak więc, jeżeli o nas chodzi, nie mamy wrogów, ale w obronie prawdy i prawości chwytamy za broń i stajemy do walki. W tej uświęconej wojnie jesteśmy sprzymierzeni z wiecznym Bogiem i jeśli pilnie przestrzegamy prawa naszego Pana, Jezusa, On z całą swoją mocą stanie po naszej stronie. Dlatego nie bójmy się żadnego człowieka.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.