Bóg działa dla ciebie

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć twej nodze, niech nie drzemie stróż twój.

Psalm 121,1-3

Czy potrzebujesz pomocy? Ja tak. Gdzie szukasz pomocy?

Gdy psalmista wzniósł swoje oczy ku wzgórzom i zapytał: „Skąd nadejdzie mi pomoc?”, odpowiedział: „Pomoc moja jest od Pana” – nie ze wzgórz, lecz od Boga, który je stworzył. „Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię”.

Psalmista przypomniał sobie o dwóch wielkich prawdach: Pierwsza, że Bóg jest potężnym Stwórcą ponad wszystkimi problemami życia; druga, że Bóg nigdy nie śpi. „Nie pozwoli zachwiać się twojej nodze; twój stróż nie drzemie”.

Bóg działa niestrudzenie i nigdy się nie męczy. Myśl o Bogu działającym dla ciebie. Tak, jest to wspaniałe. Mamy skłonność, aby myśleć o sobie jako o pracujących dla Boga. Lecz słowa Biblii zachęcają nas, abyśmy przede wszystkim byli zdumieni tym, że Bóg pracuje dla nas: „Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje” (Księga Izajasza 64,4).

Bóg pracuje dla nas przez całą dobę. Nie ma dni wolnych i nie śpi. Jest tak chętny do pracy dla nas, że szuka nowych zajęć, aby pracować dla tych, którzy Mu ufają: „Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim” (2 Księga Kronik 16,9).

Bóg uwielbia okazywać swoją niestrudzoną moc, mądrość i dobroć działając w życiu tych, którzy Mu ufają. Wysłanie swojego Syna, Jezusa, było największym sposobem, w jaki Ojciec to pokazał: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć” (Marka 10,45). Jezus działa na rzecz swoich wyznawców. On im służy. Ewangelia nie jest znakiem – „potrzebna pomoc”, ale jest znakiem – „dostępna pomoc”.

W to musimy wierzyć – naprawdę wierzyć – aby „zawsze się radować” (1 Tesaloniczan 5,16), i „dziękować zawsze za wszystko” (Efezjan 5,20), i mieć „pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum” (Filipian 4,7), i „nie troszczyć się o nic” (Filipian 4,6), i aby „nienawidzić naszego życia na tym świecie” (Jana 12,25), i miłować „bliźniego swego jak siebie samego” (Mateusza 22,39).

Cóż to za prawda! Cóż za rzeczywistość! Bóg nie śpi całą noc i cały dzień, aby pracować dla tych, który Go oczekują.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.