Bitwa o przypominanie

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja, niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje.

Lamentacje Jeremiasza 3,21-22

Jednym z wielkich wrogów nadziei jest zapominanie Bożych obietnic. Przypominanie jest wspaniałą służbą. Piotr i Paweł, obaj powiedzieli, że z tego powodu napisali listy (2 Piotra 1,13; Rzymian 15,15).

Głównym Pocieszycielem w przypominaniu tego, co potrzeba nam wiedzieć, jest Duch Święty (Jana 14,26). Nie znaczy to jednak, że ty powinieneś być biernym. Jesteś jedynie odpowiedzialnym za swoją własną służbę przypominania. I pierwszą osobą potrzebującą twojego przypomnienia jesteś ty.

Umysł posiada tę wspaniałą moc: Może mówić do siebie za pomocą przypomnienia. Umysł potrafi   „brać sobie coś do serca,” jak mówi tekst: „To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja, niewyczerpane są objawy łaski Pana” (Lamentacje Jeremiasza 3,21-22).

Jeśli nie „bierzemy sobie do serca”, co Bóg powiedział o sobie i o nas, marniejemy. Och, jak dobrze to znam z bolesnego doświadczenia! Nie taplaj się w bagnie bezbożnych wiadomości w swojej własnej głowie. Wiadomości takich jak: „Nie potrafię …” „Ona nie …” „Oni nigdy …” „To nigdy nie działało …”.

Chodzi nie o to, czy one są prawdziwe ,czy fałszywe. Twój umysł zawsze znajdzie sposób, by uczynić je prawdziwymi, chyba że, „weźmiesz sobie do serca” coś większego. Bóg jest Bogiem niemożliwego. Staranie się znalezienia wyjścia z niemożliwej sytuacji za pomocą własnego rozumowania nie jest tak efektywne jak przypominanie sobie, że Bóg działa niemożliwe rzeczy.

Bez przypominania sobie o wielkości, łasce, mocy i mądrości Boga zanurzamy się w grubiański pesymizm. „Byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed tobą” (Psalm 73,22).

Wielki powrót z rozpaczy do nadziei w Psalmie 77 nadchodzi w tych słowach: „Wspominam dzieła Pańskie, zaiste, wspominam twoje dawne cuda. Rozpamiętuję wszystkie dzieła twoje i rozważam czyny twoje” (Psalm 77,12-13).

Jest to wielką bitwą mojego życia. Zakładam, że twojego również. Bitwa o przypominanie! Sobie. Następnie innym. 

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.