Biblijna kontekstualizacja

Jak powinna wyglądać biblijna kontekstualizacja (nasze dostosowanie się do obcej kultury w dziele ewangelii)?

  1. Porzuć swoje prawa. Apostoł Paweł mógł jeść mięso, ożenić się i oczekiwać wsparcia finansowego. Jednak odstąpił od swoich praw, aby nie stawiać przeszkód ewangelii (1Kor 9:4-18 UBG). My również powinniśmy być gotowi do porzucenia należnych nam przywilejów, jeśli byłyby one przeszkodą w zdobywaniu dusz dla Chrystusa.
  2. Służ niewierzącym. Paweł przyjął postawę sługi wobec tych, którzy nie znali Chrystusa. Napisał: Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, abym więcej ludzi pozyskał (1Kor 9:19 UBG). Tylko gdy będziemy sługami innych ludzi, możemy właściwie wykorzystywać naszą wolność chrześcijańską, czyniąc im dobro zamiast powodować szkodę.
  3. Przystosuj się do obcej kultury na tyle, na ile to możliwe, bez popełnienia grzechu. Paweł dostosował się do zwyczajów pogan tak bardzo jak tylko mógł, bez pójścia na kompromis z prawem Chrystusa (1Kor 9:19-23 UBG). Powinniśmy czynić to samo.
  4. Pozostań wierny Pismu. Dostosuj się, tak jak zrobił to apostoł Paweł, ale pozostań w granicach Pisma. W swoim opisie tego, jak bardzo dostosował się do ludzi, których ewangelizował, zawarł niezwykle ważne wskazanie: Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa – nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi – aby pozyskać tych, którzy są bez prawa (1Kor 9:21 UBG). Innymi słowy, Paweł przystosowywał się do obcych zwyczajów i praktyk kulturowych tak bardzo, na ile pozwalało mu Pismo. Dla nas, podobnie jak dla Pawła, ludzka kultura i tradycja podlegają negocjacjom. Słowo Boże nie.

Ten materiał został zaczerpnięty z artykułu „Putting Contextualization in its Place”, napisanego przez stratega ds. misji w Azji Środkowej. Wykorzystano za zgodą 9Marks i Wierni Słowu.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.