Dołączony28 marca, 2023
Artykuły17
Jeśli kochamy Boga o nieskończonej godności, będziemy kochać również ludzi, ponieważ oni odbijają, choć na sposób niedoskonały, Jego godność. Nasze rozumienie godności jest ostatecznie oparte na godności Boga i fakcie, że zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo.
Problem polega czasami na nieumiejętności rozróżnienia pomiędzy przebaczeniem a poczuciem  przebaczenia. Nasze poczucie może rozmijać się z rzeczywistością przebaczenia.
W pytaniu: „Jeśli Bóg wszystko wie, to po co się modlić?”, kryje się pewien błąd. Pytanie zakłada, że modlitwa jest jednowymiarowa...
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.