Klucz doświadczenia

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

Efezjan 5,14

Wiemy, że wiara w przyszłą Bożą łaskę jest kluczem opartym na doświadczeniu, do hojności, bo w 2 Koryntian, Paweł składa tę wspaniałą obietnicę: „A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę” (2 Koryntian 9,8).

Innymi słowy, jeśli chcesz być wolnym od potrzeby chowania swoich pieniędzy, jeśli chcesz być przepełnionym obfitością (łaski!) dla wszelkiej dobrej sprawy, w takim razie, zawierz przyszłej łasce. Ufaj obietnicy, że „władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski” w każdym przyszłym momencie dla tego właśnie powodu.

Właśnie nazwałem wiarę w przyszłą łaskę „kluczem do hojności opartym na doświadczeniu”, tak aby nie zaprzeczyć, że istnieje również klucz odnoszący się do historii. Jest klucz doświadczenia i klucz historii. Mówiąc o łasce, którą otrzymali, Paweł przypomina Koryntianom o historycznym kluczu łaski: „Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali” (2 Koryntian 8,9).

Bez tego historycznego dzieła łaski, drzwi hojności wywyższającej Chrystusa pozostałyby zamknięte. Ta przeszła łaska jest niezbędnym kluczem do miłości.

Zauważ jednak, jak funkcjonuje w tym wersecie przeszła łaska. Jest uczyniona podstawą (Chrystus stał się ubogim) przyszłej łaski (abyśmy ubogaceni zostali). A zatem klucz historyczny do naszej hojności działa poprzez umieszczanie podstawy pod doświadczalnym kluczem wiary w przyszłą łaskę.

Stąd, opartym na doświadczeniu kluczem do miłości i hojności jest to: Zawierz mocno przyszłej łasce – mianowicie, że „władny jest Bóg (w przyszłości) udzielić wam obficie wszelkiej (przyszłej) łaski” – tak, by twoje potrzeby zostały spełnione, i abyś mógł być przepełnionym miłością hojności.

Wolność od chciwości pochodzi z głęboko satysfakcjonującej wiary w Bożą przyszłą łaskę.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.