Żarliwi dla Boga i Prawdy

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie! Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano: Abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony.

Rzymian 3,3-4

Nasze zainteresowanie prawdą jest nieuniknionym wyrazem naszego zainteresowania Bogiem. Jeśli Bóg istnieje, jest On wtedy miarą wszystkich rzeczy, i to, co On myśli o wszystkich rzeczach, jest miarą tego, co my powinniśmy myśleć.

Nieprzejmowanie się prawdą to nieprzejmowanie się Bogiem. Żarliwa miłość do Boga to żarliwa miłość do prawdy. Bycie skoncentrowanym na Bogu w życiu oznacza bycie kierowanym prawdą w służbie. Co nie jest prawdziwe, nie jest z Boga.

Rozważ te cztery zestawy tekstów o Bogu i prawdzie:

1) Bóg jest prawdą.

Rzymian 3,3-4 (Bóg Ojciec): „Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Żadną miarą! Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy”.

Jana 14,6 (Bóg Syn): „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.

Jana 15,26 (Bóg Duch): „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie”.

2) Niekochanie prawdy jest wiecznie zgubne.

2 List do Tesaloniczan 2,10: Niegodziwi zginą „ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić”.

3) Chrześcijańskie życie jest oparte na poznaniu prawdy.

1 List do Koryntian 6,15-16: „Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem?”.

4) Ciało Chrystusa jest zbudowane z prawdy w miłości.

Kolosan 1,28: „Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie”.

Niech Bóg uczyni nas żarliwymi dla niego i dla prawdy.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.