W jaki sposób wierzący będą sądzeni

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

Objawienie św. Jana 20,12

Co z Sądem Ostatecznym? Czy nasze grzechy będą pamiętane? Czy będą ujawnione? Anthony Hoekema mądrze to ujął w ten sposób: „Porażki i wady […] wierzących […] ujawnią się w Dniu Sądu. Lecz – i to jest ważnym punktem – grzechy i wady wierzących będą ujawnione na sądzie jako grzechy przebaczone, których wina została całkowicie pokryta przez krew Jezusa Chrystusa”.

Wyobraź to sobie w ten sposób. Bóg ma teczkę dotyczącą każdej osoby („księgi” z Objawienia św. Jana 20,12). Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś lub powiedziałeś (Mateusza 12,36), jest tam zapisane z oceną (od 6 do 1). Gdy staniesz przed „sądem Chrystusowym” (2 Koryntian 5,10), by być sądzonym „za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe” ,Bóg otworzy teczkę i wyłoży sprawdziany z ich ocenami. Wyciągnie wszystkie 1 i położy je w jednym miejscu. Potem weźmie wszystkie 3 i 4 i wyjmie dobre części sprawdzianu i położy je razem z 6, następnie to, co niepoprawne z 1. Potem weźmie wszystkie 5 i 6 i wyjmie z nich wszelkie niepoprawne rozwiązania i położy je na miejscu 5 z 1, i położy wszystko to, co dobre, na miejscu z 6.

Następnie otworzy kolejną teczkę („księgę żywota”) i znajdzie twoje imię, bo jesteś w Chrystusie przez wiarę. Za twoim imieniem będzie drewniana zapałka zrobiona z krzyża Jezusa. Weźmie on tę zapałkę, zapali ją, i podpali stertę z 1, ze wszystkimi twoimi niepowodzeniami i brakami, i spali doszczętnie. Nie potępią cię one ani cię nie wynagrodzą.

Potem weźmie z twojej „księgi żywota” teczkę z zaklejoną kopertą, oznaczoną „darmowy i łaskawy bonus: życie!” i położy ją na miejscu z 6 (zobacz Marka 4,24 i Łukasza 6,38). Następnie podniesie całą tę teczkę i oznajmi: „Poprzez to twe życie świadczy o łasce mego Ojca, wartości mojej krwi i owocu mojego Ducha. Te świadczą o tym, że twoje życie jest wieczne. I zgodnie z nimi będziesz miał swoje nagrody. Wejdź do wiecznej radości swojego Pana”.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.