10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o starszych kościoła

Ten artykuł jest częścią serii „10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć”.

1. Starsi są pasterzami 

Zarówno Stary, jak i Nowy Testament wielokrotnie posługują się metaforą “bycia pasterzem”, aby opisać duchowe przywództwo ludu Bożego. Nie jest więc zaskoczeniem, że Nowy Testament również postrzega starszych jako pasterzy (np. Dzieje Apostolskie 20:28; 1 Piotra 5:1-4). Misją starszych jest prowadzenie, nauczanie, chronienie i miłowanie członków kościoła w taki sposób, w jaki pasterze troszczą się o owce w stadzie, tak aby wzrastali w duchowej dojrzałości (Efezjan 4:11-13).

2. Starsi są pastorami

Drugi punkt jest powtórzeniem pierwszego, ale warto go powtórzyć. Słowo “pastor” znaczy “pasterz”. Często opłacanych kaznodziejów nazywamy “pastorami”, a zwykłych duchownych “starszymi”. Takie rozróżnienie może wpływać na nasze myślenie, przez co postrzegamy pastorów jako zawodowych kaznodziejów, a starszych jako zarząd kościoła, który ich wspiera. Ale pastor jest starszym, a starszy jest pastorem. Zatem starsi powinni robić te same rzeczy w lokalnym kościele, które zakładają, że robiłby pastor, nawet jeśli spędzają na służbie mniej godzin tygodniowo niż opłacany pastor. 

3. Starsi występują w liczbie mnogiej. 

W kościołach Nowego Testamentu zawsze widzimy starszych (liczba mnoga) (np. Dzieje Apostolskie 15:4; 20:17; Tytusa 1:5). Każdy zbór powinien mieć grono pasterzy. 

4. Starsi muszą być pobożni

Opisy stanowiska starszych w Nowym Testamencie skupiają się w dużej mierze na cechach charakteru (np. 1 Tymoteusza 3:1-7; Tytusa 1:5-9). Starsi muszą być opanowani, rozsądni, święci i gościnni. Nie mogą być pijakami, gnębicielami lub być łasi na pieniądze. Starsi muszą być “bez zarzutu”. 

5. Starsi powinni być przykładem pobożności

Cechy charakteru starszych są istotne, ponieważ są oni wzorem chrześcijańskiej dojrzałości dla kościoła (1 Piotra 5:3; Hebrajczyków 13:7). Członkowie kościoła powinni być w stanie widzieć w swoich starszych inspirujące, choć niedoskonałe, przykłady charakteru Jezusa. 

6. Starsi powinni nauczać

Starsi muszą być w stanie nauczać (1 Tymoteusza 3:2), tak aby mogli budować kościół w zdrowej doktrynie i obalać fałszywych nauczycieli (Tytusa 1:9; por. Dzieje Apostolskie 20:30-31). Nauczanie starszego może przybierać różne formy; może to być nauczanie indywidualne, w małych grupach, prowadzenie wykładów lub głoszenie kazań. Starszy nie musi mieć doktoratu z nauk biblijnych, ale musi być w stanie wiernie wyjaśniać prawdę biblijną. 

7. Starsi muszą przewodzić

Starsi mają określony autorytet nad lokalnym kościołem. Dlatego Nowy Testament nazywa ich również “nadzorcami”. Władza starszych nie jest absolutna ani bezdyskusyjna i nie powinna być sprawowana w sposób władczy. Jednak Bóg powołuje swoich pasterzy, aby zapewniali przywództwo dla trzody i oczekuje, że kościół podda się temu przywództwu (List do Hebrajczyków 13:17). 

8. Przywództwo starszych zaczyna się w domu

Starszy, jeśli jest żonaty, powinien być “mężem jednej żony” (1 Tymoteusza 3:2; Tytusa 1:6), co oznacza przynajmniej to, że jest wiernym mężem. Jeśli ma dzieci, musi je wychowywać tak, aby nie stracić nad nimi kontroli (1 Tymoteusza 3:4). Powinieneś wykazać się umiejętnością prowadzenia własnego domu, zanim zaczniesz prowadzić dom Boży. 

9. Starsi muszą być mężczyznami

Rada starszych składająca się wyłącznie z mężczyzn jest tematem burzliwych sporów. A jednak Biblia mówi wprost: starszy musi być “mężem jednej żony”. Tak jak Bóg powołuje mężczyzn, by byli głowami swoich domów, tak też powołuje wiernych mężczyzn, by przewodzili Jego kościołowi. 

10. Starsi nie są Jezusem

Jezus jest Arcypasterzem, a starsi są jedynie jego tymczasowymi pomocnikami (1 Piotra 5:4). W najlepszym przypadku starsi odzwierciedlają charakter Jezusa, nauczają Jego słowa i prowadzą kościół, kierując go w stronę Chrystusa i jego misji. Dobrzy starsi nigdy nie tracą świadomości, że sami nadal są owcami, całkowicie zależnymi od łaski Dobrego Pasterza.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.